Tilmeld din detail Blomsterbutik / Blomsterhandel i Danmark.

Denne side er tilegnet ejere og bestyrere af detail blomsterbutikker eller detail blomsterhandlere i Danmark.

Blomster.dk´s formål er at skabe større gennemsigtighed for forbrugerne, og dermed tryghed ved køb. Resultatet skulle gerne blive et endnu større blomstersalg i din detail blomsterbutik. Blomster.dk er et web-index, og IKKE en medlemsorganisation.

For at blive registreret med Gratis-registreringen i postnummer- og fírmanavn-indexene, er det et krav, at køberne af blomster kan gå direkte ind fra gaden, dvs at det er en fysisk detail butik, der tilmelder sig. Butikkens primære handel skal være salg af blomster, ligesom det er et krav, at der opgives et CVR/se-/moms-nummer.

Det er webredaktionen på Blomster.dk der afgør, hvorvidt en tilmelding bliver Gratis-registreret i de mulige index.

Du kan kun tilmelde din butik til Gratis-registreringen, hvor de nedenfor anførte informationer skal være anført:

* Virksomhedens navn
* Virksomhedens fysiske adresse
* Postnummeret for virksomheden
* Bynavn for virksomheden
* Telefonnr.
   CVR/Se-nummer
   Kontaktpersonen der tilmelder
   Email-adresse - Den primære kontaktform med Blomster.dk

De *-markerede informationer vil være dem, der bliver vist i indexene, og således være omfattet af Gratis-registreringen.

Klik videre her for at udfylde tilmeldingsformularen